slide3

En tandundersökning hos tandläkare Rosa Ansari på Östermalm