slide3

Tandundersökning hos tandläkare Rosa Ansari på Östermalm