Angående Coronaviruset

En del av er kanske undrar hur vi tänker kring Coronaviruset nu när fall rapporterats i Sverige och Stockholm.

Vi tänkte att vi delar med oss av den information som Praktikertjänst delat med oss (som vi är anslutna till) och vilka rekommendationer de gett oss.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 3 mars har mer än 90 600 fall av covid-19 rapporterats och 3 124 personer avlidit med infektionen, av dessa 2 947 i Kina. 30 personer i Sverige har påvisats smittade av viruset som ger covid-19. Det gäller nio personer i Västra Götaland, 15 personer i Region Stockholm, tre personer i Region Jönköping, två personer i Region Uppsala och en i Region Skåne. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som måttlig.

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndigheten. Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allt eftersom personer söker vård och undersöks för viruset.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som uppvisar influensasymptom som hosta, feber och andningssvårigheter och som har vistats i något av de av Folkhälsomyndigheten och WHO identifierade riskområdena. Även symptomfria personer som vistats nära en bekräftat smittad person – till exempel rest med samma flygplan – ska testas.

– Vi får allt fler frågor från våra verksamheter om Praktikertjänsts syn och strategi gällande coronaviruset. Vi anser dock att vi som bolag inte ska överpröva myndigheternas beslut och ställningstaganden, säger Praktikertjänsts chefläkare Kenneth Jacobsson.

För våra verksamheter rekommenderas följande rutiner:

• Sedvanliga hygienrutiner ska följas och vid behov eskaleras om misstanke föreligger att en patient som söker vård vid enheten kan vara smittad. Tiden från smitta till debut av infektion bedöms i dagsläget vara mellan 1 och 14 dagar varför våra råd utgår från denna tidsperiod.

• Patienter som vistats i ett riskområde och har symtom och kontaktar en mottagning, skall hänvisas till 1177 för att få hänvisning till eventuell provtagning.

• Medarbetare som vistats i ett riskområde och om de inom 14 dagar från att de återvänt till Sverige får symtom enligt ovan ska de betraktas som sjuka och med omedelbar verkan stanna hemma från arbetet och kontakta 1177 för att få hänvisning till eventuell provtagning.

• Medarbetare som vistats i ett riskområde och under vistelsen eller innan hemkomst fått symptom på infektion ska betraktas som sjuka och stanna hemma och kontakta 1177 för att få hänvisning till eventuell provtagning.

För att följa den senaste utveckling gå in på folkhälsomyndighetens hemsida.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments