Oral cancer

Hoppas ni haft en bra jul och nyårshelg! Nu hoppas vi att 2021 blir ett bättre år!

Vi tänkte ta upp ett viktigt ämne i detta inlägg och något som drabbar många människor, nämligen cancer och närmare bestämt oral cancer.

Just oral cancer är den 5e till 6e vanligaste tumörformen om man ser globalt och i Sverige är det cirka 1000 nya fall varje år – om man inkluderar läpp, tunga, munhåla och mjuka gommen samt tonsillerna. Oral cancer är till 90 % av fallen skivepitelcancer. Resterande är spottkörteltumörer (oftast i hårda gommen) och några fall av malignt melanom.

Tyvärr ökar cancerfallen i Sverige och det gäller då även för huvud- och halscancer samt munhålecancer.

Varför är det så?

Det finns lite olika orsaker till det. En stor anledning till att cancer ökar är att vi lever längre nu jämfört med förr och cancer är en ålderssjukdom. Gällande ökningen av tonsill- och tungbascancer som också drabbar den yngre befolkningen så beror det på spridning av högrisk Humant Papillomvirus (Högrisk HPV/Hr-HPV). Detta hänger samman med ändrade sexualvanor. Tumörer orsakade av de vanligaste riskfaktorerna som tobak och alkohol ligger på samma nivå.

Vilka riskfaktorer finns det?

Genetik kan vara en riskfaktor men i de flesta fall rör det sig mer om livsstil och externa faktorer.

Kända riskfaktorer är:

  • Tobak
  • Alkohol
  • Dålig tandhälsa
  • Högrisk-HPV
  • Andra riskfaktorer (yrkesrelaterat, damm från ädelträ, joniserande strålning)
  • Premaligna förändringar

Dålig tandstatus har visat sig vara en oberoende riskfaktor för skivepitelcancer i munhåla och svalg. De vanligaste premaligna förändringarna i munnen är leukoplaki (vitaktiga förändringar) och erytroplaki (rödaktiga förändringar) samt lichen planus (kronisk autoimmun hud- och slemhinnesjukdom). Diagnos av dessa görs främst kliniskt men ibland krävs också vävnadsprov. Därför är det viktigt att hela munnen och även tonsillerna kontrolleras vid en tandläkarundersökning, eftersom tidiga tecken då kan upptäckas. I många fall är det helt ofarliga förändringar men ibland kan det vara ett förstadium till cancer och därför viktigt att hitta tidigt.

Screening (Screening= en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom) är något som har visat sig ha medfört en betydande minskning av sjukdomsfall och dödlighet inom livmoderhalscancer. Efter goda erfarenheter med denna nationella screening när det gäller livmoderhalscancer skulle man kunna förvänta sig minskning även av orala cancerfall om man satte in ett nationellt program för screening och uppföljning av det också.

Man tror att potentialen för att förebygga munhålecancer är stor eftersom det kan ta flera år innan det utvecklas till cancer.

Vad kan man göra själv?

Det man själv kan göra är att se över sina vanor. Alkoholkonsumtion? Tobaksvanor? Munhälsa? Etc.
På 1177 kan du läsa mer om tobak och alkohol: https://www.1177.se/liv–halsa/tobak-och-alkohol/ 
Behöver du hjälp med en undersökning och kontroll av dina tänder och slemhinnor så hjälper vi gärna till.

Ta hand om er så hörs vi snart igen!

Källa: Hirsch et al: Screening kan minska insjuknande Forskning i munhålecancer. Godkänd för publicering 12 maj 2017, https://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2017/08/Hirsch-et-al.pdf

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments