Jeanette Lindström

Jeanette Lindström tog sin tandhygienistexamen från Karolinska Institutet och har även gått diverse vidareutbildningar inom yrket. Jeanette är positiv och varm. Hon bryr sig om sina patienter och är mån om att anpassa behandlingen till varje enskild person. Detta är egenskaper som uppskattas högt, medför goda kliniska resultat och skapar goda relationer med patienterna.